Murtoluokitellut kassakaapit

LUE TÄMÄ ENSIN, KUN OLET MIETTIMÄSSÄ KASSAKAAPIN HANKINTAA

                                                                                                                                                                                                                      Suomen kielessä sana” kassakaappi” voi tarkoittaa ihan mitä tahansa lukittua laatikkoa. ”Kassakaappi” ei aina ole sitä mitä kuulija kassakaapilta odottaa. Mikäli olet etsimässä tuotetta mikä todella suojaa omaisuutta ja on valmistettu estämään murtoyrityksiä, sinun tulee tietää vähintään seuraavia asioita.  Tässä kassakaappia voidaan kutsua nimellä murtoluokiteltu kassakaappi. Murtoluokiteltu kassakaappi on puolueettomasti testattu ja hyväksytty.

Aidon murtoluokitellun kassakaapin tunnistat kaapin oven sisäpinnassa olevasta kyltistä/ kylteistä. Näistä on myös saatavissa sertifikaatti tarvittaessa.

Murtoluokitellut kassakaapit on tarkoitettu rahan, talletustodistusten, tärkeiden sopimusten sekä muun helposti rahaksi muutettavan omaisuuden suojaamiseen.

Tämän lisäksi monet yhteistyökumppanit edellyttävät murtoluokitellun kaapin hankintaa, varsinkin mikäli säilytät kumppaneihisi tai asiakkaisiisi liittyvää materiaalia.

Murtoluokitellut kassakaapit jaetaan useisiin eri turvaluokkiin kaapin vahvuuden mukaan mikä määrittää kaapin sisällä säilytettävän omaisuuden määrän. (mitä vahvempi kassakaappi on, sitä suurempi on säilytettävän omaisuuden määrä) Murtoturvaluokat euro I-euro V.

Murtoluokiteltuja kassakaappeja on kahta eri tyyppiä, palotestattuja sekä palotestaamattomia versioita. Mikäli säilytät kaapissa paperia tai muuta lämpöherkkää materiaalia suosittelemme palotestattua ja hyväksyttyä mallia. Paloturvaluokat ovat LFS 30P ( EN 15659) 60 P ja 120P NT Fire 017 tai S60P tai S 120 P EN 1047-1.

Pelkkä toteamus siitä, että kaapissa on palosuoja tai kaappi on palonkestävä, ei tarkoita että kaappi olisi käynyt läpi polttokokeen ja kaappi olisi myös hyväksytty johonkin yllä mainittuun paloturvaluokkaan.  Tällaisessa murtoluokitellussa kassakaapissa tulee olla kyltti murtoturvaluokasta sekä kyltti hyväksytystä polttokokeesta sekä paloluokka mihin kaappi kuuluu.

Ilman oven sisäpuolella olevia kylttejä kaappi mitä toden näköisimmin ei ole hyväksytty malli.

Huomioitavaa on myös , että murtoturvaluokka euro-0 EN 1143-1 ei ole suomessa virallinen kassakaappiluokka.  Kyseinen luokka voidaan enemmän yhdistää turvakaappiluokkiin kuuluvavaksi, kuten S2 .

Murtoluokitellut kassakaapit tulee aina pultata lattiaan pois viennin estämiseksi.
Joissakin tapauksissa kaapeissa saattaa olla kiinnitysreikä kaapin takaseinässä. Näissä tapauksissa kaappi voidaan kiinnittää vahvaan betoniseinään.

Kassakaapin hankintaan kuuluu myös kaapin kuljetus sisätiloihin. Tässä yhteydessä kannattaa tutkia millainen kuljetusreitti ulkoa kaapin paikalle on. Mikäli kohde sijaitsee kerroksessa kannattaa tarkistaa mahdollinen hissin kantavuus sekä onko kulkureitillä askelmia.

Mikäli hissiä ei ole, tulee rappujen kantavuus tarkistaa kiinteistön edustajalta.
Ilman näitä toimenpiteitä saattaa tulla tilanteita, että hankittu kassakaappi on liian painava perille vietäväksi tai ei mahdu esimerkiksi ovista jne.

Lisää murtoluokista sivun alaosassa.

Mallistomme:

Euro-Basic mallisto

Euro DN Mallisto

SL Euro C II-mallisto

SL Euro H mallit

SLD mallisto

SLR euro-I mallit

SL EV IV, V

SL EG II ja EG III

Palotestatut ja hyväksytyt euro-kassakaapit

 

Murtotestattuja kassakaappeja on saatavissa niin paloluokiteltuina kuin luokittelemattominakin. Valikoimamme sisältää myös palotestattuja ja hyväksyttyjä malleja murtoluokkaan euro-V saakka.

Käytetyimmät standardit tuoteryhmissä ovat NT Fire 017,  EN 15659 sekä EN 1047-1 mukaan luokitellut palotestatut kassakaapit. Paloluokat 30, 60, 90 ja 120 min (P).  Mikäli haluat säilyttää kaapissa paperia tms. muuta lämmölle herkkää materiaalia, tulisi miettiä palosuojauksen merkitystä omaisuutta suojattaessa. Samassa yhteydessä mieti kaapin sijoituspaikkaa, ympäristön paloherkkyyttä ja palokuormaa.

Valitettavasti markkinoilla esiintyy varsin kyseenalaisia “tuoteominaisuuksia” myytävien tuotteiden yhteydessä. Monilta osin se on ns myyntipuhetta, joka ei perustu mihinkään faktaan.  Paloturvallisten kaappien kohdalla kannattaa olla tarkkana, eli oven sisäpinnassa tulee olla ns. todistuksena paloturvaluokasta ilmoittava kyltti. Pelkät termit tuotteen yhteydessä kuten palosuoja, palolta suojaava rakenne, tulipalolta suojaava rakenne eivät ole paloluokkia, eivät perustu mihinkään puolueettoman testilaitoksen turvaluokkaan. Siispä kannattaa olla tarkkana kun valitsee paloturvallista ja hyväksyttyä tuotetta.

Tietoa suosituksista lyhennettynä (lähde Finanssiala.fi)

Kassakaapilla tarkoitetaan arvosäilytysyksikköä, joka on testattu ja hyväksytty standardin SFS-EN 1143-1 mukaan ja tästä osoituksena on sertifiointilaitoksen myöntämä todistus ja valmistajan asentama kyltti kassakaapin oven sisäpuolella. Kassakaappi on tarkoitettu rahan, arvopapereiden, talletustodistusten ja muun helposti rahaksi muutettavan arvo-omaisuuden turvalliseen säilyttämiseen.

Kassakaappi antaa suojan murtautumista vastaan. Mikäli säilytettävä omaisuus on paperia, suosittelemme kassakaappia, jossa on murtosuojan lisäksi vähintään 60 minuutin palosuoja (P) paperille NT Fire 017 testausmenetelmän tai standardin EN 15659 mukaan.

Mikäli säilytettävä arvo-omaisuus on talletettu tietovälineille, suosittelemme kassakaappia, jossa on erillinen standardin SFS-EN 1047-1 tai NT Fire 017 mukaan testattu dataturvalokero (DIS), joka antaa säilytettävälle materiaalille vähintään 60 minuutin palosuojan.

Paloturvakaappi on tarkoitettu suojaamaan omaisuus ainoastaan tulipaloa vastaan. Paloturvakaapit jaetaan yleisesti asiakirjakaappeihin, jotka on tarkoitettu paperin säilytykseen ja datakaappeihin, jotka on testattu standardin SFS-EN 1047-1 mukaan ja on tarkoitettu tietovälineiden säilytykseen.

Kassakaapin avaimia tai lukon numeroyhdistelmää ei saa säilyttää samassa tilassa kassakaapin kanssa tilojen ollessa tyhjillään. Avain tai lukon numeroyhdistelmä annetaan nimetyille henkilöille kuittausta vastaan.

​Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmä

Standardin SFS-EN 1143-1 mukaan luokkiin VI – XII testatut ja hyväksytyt tuotteet ovat elementtiholveja, joiden käyttö ja niissä säilytettävän omaisuuden arvo sovitaan erikseen vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä.

Kotitalouksille suositellaan vähintään E I –luokan mukaista murtotestattua kassakaappia, jossa on myös vähintään 60 min. palosuoja paperille.

Haluatko lisätietoa tuoteryhmästä?

Yhteydenottotapa

15 + 7 =